Kontakt

Kontakt

 

Podaci o tvrtci:

Bermes d.o.o.
Zagorska 14, 10294 Donja Pušća
OIB: 41170879964
IBAN: HR5224840081107539496
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Bermes d.o.o., djelatnost: Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; Kontrolni veterinarski broj objekta: 1526; OIB: 41170879964, sjedište: Zagorska 14, 10294 Donja Pušća; tvrtka upisana u Sudski registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljni kapital društva 5.961.600,00 kn uplaćen u cijelosti; Član uprave: Damir Bernardić; MBS: 0157414; RBA – Raiffeisenbank Hrvatska – IBAN: HR5224840081107539496